Algemene voorwaarden

Algemeen

Berenice Manette is beheerder van de B&B Smile@life, Frans Van Leemputtenstraat 4, 3118 Werchter. De beheerder kan zich laten vervangen door een familielid of kennis mocht dit door omstandigheden nodig zijn.

Bij het maken van een reservatie bij Smile@life gaan gasten akkoord met onze huisregels, betalings- en annuleringsvoorwaarden. Op verzoek wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gasten.

De huurder dient een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en 18 jaar of ouder te zijn.

De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle juridische kosten voor rekening van de gasten.

Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en eventueel te worden vergoed.

De beheerder kan gasten bij overtreding van deze algemene voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Smile@life ontzeggen of weigeren. Dit zonder nadere mededeling, opgaaf van redenen en restitutie van verblijfskosten.

Er worden geen huisdieren of dieren toegelaten in B&B Smile&life.

Betalingsvoorwaarden

Bij reservatie wordt een voorschot van 50% van het totaalbedrag gevraagd. Deze is te betalen binnen de 7 dagen op het rekeningnummer: BE55 7310 4074 6944 op naam van Smile@life met vermelding van het factuurnummer. Het resterende saldo dient afgerekend te worden bij aankomst.

Bij laattijdig reserveren wanneer het bedrag niet tijdig kan overgemaakt worden, dient het volledige bedrag ter plaatse te worden betaald bij aankomst. Dit kan contant of via Mobile Pay of Payconiq.

Indien een aanbetaling van een voorschotfactuur niet binnen de gestelde termijn is voldaan, houden wij het recht de reservering te annuleren.

Annulatievoorwaarden

Indien je niet in staat bent om de aangegane reservering na te komen, dien je dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden. Zo kunnen wij de vrijgekomen datum alsnog aan derden aanbieden.

Wanneer je je verblijf onderbreekt of om welke reden dan ook vroeger vertrekt dan voorzien, dien je het volledige verblijf te betalen.

Bij het niet nuttigen van een ontbijt kan er eveneens geen terugbetaling gevraagd worden.

Onderstaand treft u de voorwaarden aan die bij annulering van kracht zijn. 

De getoonde bedragen en percentages dienen door u te worden betaald. 

Bij annulering tussen 21 en 8 dagen voor de ingangsdatum wordt 50% van het verblijf aangerekend.

Bij annulering tussen 7 en 0 dagen voor de ingangsdatum wordt 100% van het verblijf aangerekend.

Het verschuldigde bedrag wordt aangerekend door middel van een per mail of per post opgestuurde factuur.

Laatst bijgewerkt: december 2022